Databáza -
ŠKODCOVIA OKRASNÝCH  RASTLÍN 
 

B-P

R-V   živočíšny škodcovia rastlín      
     
Obolodiplosis robiniae - Byľomor agátový Byľomor agátový
Obolodiplosis robiniae

drobný lietajúci hmyz, ktorého larvy charakteristicky stáčajú do listov Agátov do komôrok, kde sa vyvíjajú

- detail napadnutých listov

×
Dasineura gleditchiae - Byľomor gledíčiový Byľomor gledíčiový
Dasineura gleditchiae

drobný lietajúci hmyz, ktorého larvy sa vyvýjajú v listoch gledíčie, vytvárajú na listoch veľké hálkovité útvary


- detail hálok na listoch

●●
×
Monarthropalpus buxi - Byľomor krušpánový Byľomor krušpánový
Monarthropalpus buxi

drobný lietajúci hmyz, ktorého larvy sa vyvýjajú v listoch Krušpánu - Buxus a spôsobujú tu charakteristické oranžovohnedé až hnedé pľuzgieriky

- detail napadnutej rastliny

●●
××
Byľomor lipový - Didymomyia reamuriana Byľomor lipový
Didymomyia reamuriana

škodí prevažne na lipách, vytvára v pletivách listu okrúhle vyčnievajúce  hálky, z ktotých sa neskôr vyliahne okrídlený hmyz

- detail listu s hálkami

●●
×
Bzdoška - Boisea trivittata Bzdoška
Boisea trivittata

introdukovaná bzdocha vytvára kolónie na kmeňoch stromov listnatých drevín, hmyz spôsobuje škody cicaním rastlinných štiav


- detail kolónie nedospelých jedincov
●●
××
Cikádočka ružová - Edwardsiana rosae Cikádočka ružová
Typhlociba rosae

drobné cikádky sa vyskytujú prevažne na spodnej strane listov, viciciavaním rastlinných štiav vedia spôsobiť výrazné škody

- detail napadnutého listu

●●●
××
Čalúnnica ružová - Megachile centuncularis Čalúnnica ružová
Megachile centuncularis

hmyz podobný včele, vykusuje do listov veľké oválne výkrojky, vyskytuje sa najmä na ružiach, ale aj na iných rastlinách

- detail napadnutých listov

●●
×

 

Červec -  Pseudaulacaspis pentagona Červec
Pseudaulacaspis pentagona

škodí na rôznych listnatých stromoch, vyciciavaním rastlinných štiav, na konároch vytvára kolónie pokryté bielym vatovitým povlakom, drobný hmyz je ukrytý pod hnedým štítkom

- detail kolónie jedincov


××
Červec -  Pulvinaria floccifera Červec
Pulvinaria floccifera

hmyz pokrytý bielym vatovitým povlakom škodí na rôznych stálozelených rastlinách Ilex, Euonymus, Taxus, vyciciavaním rastlinných štiav najmä na spodnej strane listov

- detail jedincov


×
Chrúst obyčajný - Melolontha melolontha Chrúst obyčajný
Melolontha melolontha

chrobáci požierajú listy, larvy - pandravy žijúce v pôde spôsobujú škody požerom koreňov mladých rastlín

- detail dospelého jedinca


×
Chrústovec japonský - Popillia japonica Chrústovec záhradný
Phyllopertha horticola

chrobáci požierajú kvety a listy rastlín, larvy - pandravy žijúce v pôde spôsobujú škody požerom ich koreňov
 

- detail dospelého jedinca


×
Piliarka ružová - Agre rosae Faléra lipová
Phalera bucephala

motýľ, ktorého húsenice požierajú listy lipy, vŕby, duba

- detail húsenice


×
Kôrovnica zelená - Sacchiphantes viridis Kôrovnica zelená
Sacchiphantes viridis

vyskytuje sa na smrekoch, kde vytvára typické komôrkovité zelené hálky, ktoré neskôr hnednú a liahne sa z nich malý okrídlený hmyz

- detail hálky

●●●
×
Liskavka topoľová - Chrysomela populi Liskavka topoľová
Chrysomela populi

nápadný zavalitý chrobák škodí najmä na tolpoľoch a vŕbach požerom listov

- detail dospelých jedincov

●●
×
Lykokaz borievkový - Phloeosinus thujae Lykokaz borievkový
Phloeosinus thujae

drobný chrobák vŕta dutinky v pazuchách konárikov tujovitých ihličnanov, napadnuté výhonky postupne usychajú

- detail miesta poškodenia

●●
××
Lykokaz borovicový - Tomicus piniperda Lykokaz borovicový
Tomicus piniperda

drobný motýľ , ktorého larvy vŕtajú chodby v letorastoch borovíc, napadnuté výhonky postupne usychajú

- detail poškodenia výhonov

●●
×
Méra buxusová - Psylla buxi Méra buxusová
Psylla buxi

drobný lietajúci hmyz škodí na Krušpáne - Buxus, cicaním listov spôsobuje ich charakteristické miskovité skrúcanie

- detail poškodenia listov

●●
×
Mníška zlatorítka - Euproctis chrysorrhea Mníška zlatorítka
Euproctis chrysorrhea

húsenice motýľa škodía na rôznych listnatých stromoch, kde v charakteristických zámotkoch aj prezimujú, opakovaným požierom listov spôsobujú veľké škody

- detail zámotkov húseníc

●●
××
Molica skleníková - Trialeurodes vapporariorum Molica skleníková
Trialeurodes vapporariorum

drobný lietajúci hmyz, spôsobuje škody cicaním rastlinných štiav na spodnej strane listov najmä črepníkových rastlín

- detail lariev a dospelých jedincov


××
Mramorovka modrohlavá - Diloba coeruleocephalla Mramorovka modrohlavá
Diloba coeruleocephalla

húsenice motýľa škodía prevažne na vŕbach, topoľoch, leskach, duboch, hlohoch, požierom listov

- detail požeru listov a húseníc

●●
×
Nosánik jablčný  - Coenorrhinus aequatus Nosánik jablčný
Coenorrhinus aequatus

drobné chrobáky okusujú okraje listov rôznych rastlín najmä z čeľade ružovité

- dospelý jedinec

●●
×
Nosánik ryhovaný  - Otiorhynchus sulcatus Nosánik ryhovaný
Otiorhynchus sulcatus

chrobáky polkruhovite vykúsavajú okraje listov stálozelených rastlín, aktívne sú najmä v noci, larvy žijú v pôde a poškodzujú korene rastlín

- detail požeru listov

●●
×

 

Nosánik  - Otiorhynchus ligustici Nosánik ligurčekový
Otiorhynchus ligustici

drobný chrobák polkruhovite vykúsava okraje listov rôznych rastlín, larvy žijú v pôde a poškodzujú korene rastlín

- detail chrobáka

●●
×
Obrubnica západná - Leptoglossus occidentalis Obrubnica západná
Leptoglossus occidentalis

veľká bzdocha vyciciava rastlinné šťavy z ihličnatých stromov

- detail

●●
×
Piadivka zimná, Piadivkovité druhy - Erannis defoliara , Geometridae spp. Piadivka zimná, Piadivkovité druhy
Erannis defoliara , Geometridae spp.


húsenice motýľov Piadiviek požierajú listy na mnohých rastlinách, húsenice sú charakteristické svojim dobrým maskovacím sfarbením

- detail húsenice

●●
×
Piadivka buková - Operophthera fagata Piadivka buková
Operophthera fagata

bledo zelené húsenice motýľov Piadivky požierajú listy stromov dub, buk, hrab, breza

- detail húsenice


×
Piliarka čerešňová - Blennocampa pusilla Piliarka čerešňová
Blennocampa pusilla


drobný lietavý hmyz kladie vajíčka na okraje listov ruží, kde požiera pletivo a listy sa trubičkovite skrúcajú

- detail napadnutých listov

●●
×
Piliarka lipová - Caliroa annulipes Piliarka lipová
Caliroa annulipes


drobný lietavý hmyz kladie vajíčka na listy lipy, dubu, javora, špecificky požiera pletivo listov, ktoré je sieťované a proti svetlu priesvitné

- detail požeru listov


×
Phyllonorycter robiniella - Ploskáčik agátový Ploskáčik agátový
Phyllonorycter robiniella

drobný motýľ, ktorého larvy sa vyvíjajú v pletivách listov, vytváraju tak charakteristické oválne míny

- detail míny na liste

×
Ploskáčik pagaštanový  - Cameraria ohridella Ploskáčik pagaštanový
Cameraria ohridella


drobný motýľ, poškodzuje listy Pagaštanu konského, larvy špecificky vyžierajú vnútorné pletivá listov, ktoré sú  pri silnom napadnutí celé hnedé a opadávajú

- detail napadnutých listov

●●
××
Ploskáčik platanový - Phyllonorycter platani Ploskáčik platanový
Phyllonorycter platani


drobný motýľ, poškodzuje listy Platanu, larvy špecificky vyžierajú vnútorné pletivá listov

- detail napadnutého listu


×
Ploskanka sadencová - Acantholyda hieroglyphica Ploskanka sadencová
Acantholyda hieroglyphica

lietajúci hmyz, škodí na boroviciach, škody spôsobujú húsenice požierom ihličia, kde zanechávajú typické hrudky trusu

- detail požeru

●●
×
Podkôrnik ovocný - Anisandrus dispar Podkôrnik ovocný
X
yleborus dispar

drobný čierny chrobák, škodí na rôznych listnatých stromoch, vyhlbuje do dreva chodby, kde sa vyvíjajú jeho larvy, pri silnom napadnutí stromy odumierajú

- detail výletových otvorov na kmeni


×
Puklica slivková - Parthenolecanium corni

Puklica slivková
Parthenolecanium corni

vyskytujú sa na rôznych rastlinách, samičky hmyzu sú ukryté pod typickým hnedým polkruhovitým štítom, kde vyciciavajú rastlinné šťavy na listoch i konárikoch

- detail jedincov

●●
×

B-P

R-V   živočíšny škodcovia rastlín      

patogén sa vyskytuje
:
●●● často, ●● menej často,  zriedka,
× spôsobuje viac-menej estetické škody, ×× spôsobuje škody
 


© LUKAS 2011